Η εξέταση του Μαθήματος: “Εισαγωγή στη Βυζαντινή Λογοτεχνία” (Α-ΜΑ) (Υ ΙΙΙ)

                        μέσω MS TEAMS θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα εξεταστικής

                                                      ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ MS TEAMS:  qo1yf5y                         

                         Αλέξανδρος Αλεξάκης

Κ                                Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας

                                    Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή

                                      Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: