Το μάθημα “Εισαγωγή στη Συγκριτική Φιλολογία και τη Θεωρία της Λογοτεχνίας” θα εξεταστεί γραπτά εξ αποστάσεως μέσω MS TEAMS & MS FORMS την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024 και ώρες 08:00-11:00.
Λόγω του αριθμού των εγγεγραμμένων φοιτητών έχουν δημιουργηθεί δύο εικονικές αίθουσες με βάση το αρχικό γράμμα του επιθέτου: Α-Μα και Με-Ω.
Το όνομα κάθε εικονικής αίθουσας, οι κωδικοί για την εγγραφή και επιπλέον οδηγίες βρίσκονται σε σχετική ανακοίνωση στο e-course του μαθήματος.

Η διδάσκουσα
Άννα Μπουκουβάλα


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 16 Φεβρουαρίου 2024

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: