Προς αναπλήρωση της 1ης και της 2ης παράδοσης, θα πραγματοποιηθούν δύο έκτακτα μαθήματα στην ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι (ΤΜΗΜΑ ΜΕ-Ω) ως εξής:

1. Πέμπτη 14/10/21, 18:00-21:00, αίθουσα ΦΑ3.

2. Παρασκευή 15/10/21, 9:00-12:00, αίθουσα ΦΑ3.

Για τις επόμενες παραδόσεις οι φοιτητές/φοιτήτριες θα ειδοποιηθούν με νέα ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Ο διδάσκων

Χ. Ζέκας


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: