Το φροντιστηριακό μάθημα “Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Θεματογραφία Ι” την Παρασκευή (25 Νοεμβρίου) θα πραγματοποιηθεί 15:00-18:00 στην αίθουσα ΦΑ2 και όχι στην καθορισμένη του ώρα, δηλαδή 9:00-12:00.


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 25 Νοεμβρίου 2022

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: