Γερμανικά Ι, Γραπτή εξέταση μέσω MS TEAMS, ώρα: 10.00-12.00, 21/01/2021, κωδ.: 1m37pbq

 

Γερμανικά ΙΙ, Προφορική εξέταση μέσω MS TEAMS, ώρα: 10.00-12.00, 21/01/2021, κωδ.: i0axgrI

 

Γερμανικά ΙΙΙ, Γραπτή εξέταση μέσω MS TEAMS, ώρα: 09.00-12.00, 18/01/2021, κωδ.: 52tzykv

 

Γερμανικά ΙV, Προφορική εξέταση μέσω MS TEAMS, ώρα: 09.00-12.00, 18/01/2021, κωδ.: syj9j9j

 

Η διδάσκουσα,

Μαρία Φέριγκ


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία:
ferigk-germanika-exetaseis-cheimer-exam-2020-21-13-01-2021.pdf