Η εξέταση των Αγγλικών για τους επί πτυχίω θα γίνει Δευτέρα, 7 Ιουνίου, ώρα 3.00 μ.μ. προφορικά μέσω MsTeams.

Ο κωδικός αίθουσας είναι xn2epdf

Oι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις πρέπει να παρουσιαστούν στην αίθουσα στις 3.00μμ. ακριβώς.

Η Διδάσκουσα

Αναστασία Κωστούλα

 


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 7 Ιουνίου 2021

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: