Οι εξετάσεις στο μάθημα των Αγγλικών  Ι,ΙΙ,ΙΙΙ, ΙΙΙΙ  θα γίνουν προφορικά στις 25 Ιανουαρίου ώρα 9.00 στο κτίριο ΠΤΔΕ, γραφείο Αναστασία Κωστούλα 3ος όροφος.

Η Διδάσκουσα

Αναστασία Κωστούλα


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης

Σημαντική ημερομηνία: 25 Ιανουαρίου 2022

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: