Οι εξετάσεις στα Γαλλικά (εξ. Α, Β, Γ, Δ) θα γίνουν στις 04/09/2020 και ώρα 9:00-11:00 (Προφορική εξέταση MS TEAMS).

Υπάρχει αναλυτική ανακοίνωση στο E-COURSE.

Η διδάσκουσα

Αίγλη Σιούτη


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 4 Σεπτεμβρίου 2020

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: