Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εξετασθούν στο υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν μάθημα 7ου εξ. «Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία: Ρεαλισμός» κατά την εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 να εγγραφούν στην πλατφόρμα Ms Teams στην αντίστοιχη ομάδα του μαθήματος με κωδικό

«Ευρωπαϊκός Ρεαλισμός»      r408o3n

Ημερομηνία προφορικής εξέτασης: Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021

Η ύλη, τα λογοτεχνικά κείμενα και οι σημειώσεις του μαθήματος είναι αναρτημένα στο e-course. Η εξέταση θα διεξαχθεί μόνο προφορικά, ή εναλλακτικά με συνδυασμό προαιρετικής προσθετικής εργασίας και προφορικής εξέτασης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκπόνηση εργασίας και τη δημιουργία γκρουπ προφορικής εξέτασης, οι φοιτητές καλούνται να συμβουλευτούν τις ανακοινώσεις στο e-course και να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα.

Η διδάσκουσα

Α. Σαμίου

asamiou@uoi.gr


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: