Καλούνται οι επί πτυχίω φοιτητές που ενδιαφέρονται να εξετασθούν στα υποχρεωτικά κατ’επιλογήν μαθήματα 8ου εξ. «Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία: Ρομαντισμός» ή/και «Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία: Μοντερνισμός» κατά την εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 να εγγραφούν στην πλατφόρμα Ms Teams στις αντίστοιχες ομάδες των μαθημάτων με τους ακόλουθους κωδικούς

«Ε. Ρομαντισμός»       2wo0ofz

Ημερομηνία προφορικής εξέτασης: Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021

«Ε. Μοντερνισμός»    um0h3ev

Ημερομηνία προφορικής εξέτασης: Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021

Η εξέταση θα διεξαχθεί μόνο προφορικά, ή εναλλακτικά με συνδυασμό προαιρετικής προσθετικής εργασίας και προφορικής εξέτασης, ενώ ισχύουν η ύλη, τα λογοτεχνικά κείμενα και οι σημειώσεις που είναι αναρτημένα στο e-course. Σχετικά με την προαιρετική προσθετική εργασία και τη δημιουργία γκρουπ προφορικής εξέτασης, οι φοιτητές καλούνται να συμβουλευτούν τις ανακοινώσεις στο e-course και να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα.

Η διδάσκουσα

Α. Σαμίου

asamiou@uoi.gr


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: