Το μάθημα «Μεταβυζαντινή Λογοτεχνία» για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 εξετάζεται εξ αποστάσεως γραπτά στο MSTeams.

Κωδικός:  zix1cyu

Ο διδάσκων

Αλέξανδρος Αλεξάκης

Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 23 Σεπτεμβρίου 2020

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: