Οι γραπτές εξετάσεις του μαθήματος “Μεταπολεμική Πεζογραφία και Ιστορική Πραγματικότητα” θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021.

Οι φοιτητές θα προσέλθουν για ταυτοποίηση στις 12.30. Τα θέματα θα δοθούν στις 13.00.

Κωδικός αίθουσας: w6uu5ev


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 15 Φεβρουαρίου 2021

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: