Οι κωδικοί του μαθήματος Ηροδότου Ιστορίαι για την εξέταση στις 07/06/2021 είναι οι ακόλουθοι:

Class 1: akpq63x

(Πρωτοετείς Τμήματος Φιλολογίας ΜΟΝΟΝ)

Class 2: wkvijak

(Επί πτυχίω και λοιποί φοιτητές Τμήματος Φιλολογίας / Φιλοσοφίας)

Η διδάσκουσα

Συλβάνα Χρυσακοπούλου


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 7 Ιουνίου 2021

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: