Η γραπτή εξέταση του μαθήματος «Γενική Γλωσσολογία» θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου και ώρα (8:00-11:00) μέσω MS-TEAMS.

Συγκεκριμένα στις 8:00 το πρωί θα πρέπει να συνδεθείτε στην πιστοποιημένη αίθουσα χρησιμοποιώντας τον κωδικό r1foggz .

Η ονομασία της ψηφιακής αίθουσας είναι «ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ”».

Αναλυτικότερες οδηγίες έχουν ήδη αναρτηθεί στο e-course (η ύλη και οι σημειώσεις του μαθήματος είναι επίσης αναρτημένα στο e-course).

Η σελίδα του μαθήματος είναι η http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=982

Ο κωδικός είναι GLING17

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο m.andreou@uoi.gr

 

Η διδάσκουσα,

Μαρία Ανδρέου


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 29 Ιουνίου 2021

Σχετικοί σύνδεσμοιhttp://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=982

Σχετικά αρχεία: