Οι εξετάσεις του μαθήματος “Φιλοσοφική Πεζογραφία: Πλάτωνος Συμπόσιον” θα διεξαχθούν την Τρίτη 02/02/2021 κατά την προγραμματισμένη ώρα μέσω MSTEAMS κατά τον ακόλουθο τρόπο κατά Τμήμα:

Τμήμα Φιλολογίας

Αίθουσα 1

1 Εξέταση για τα επώνυμα (Α-Λ)

Κωδικός: v3xbmh4

Αίθουσα 2

2 Εξέταση για τα επώνυμα (Μ-Ω)

Κωδικός: zus8kdp

Τμήμα Φιλοσοφίας /ΦΠΨ

Αίθουσα 3

3 Εξέταση για όλους τους φοιτητές του Τμήματος Φιλοσοφίας/ΦΠΨ

Κωδικός: gawwih1

Προσοχή στην τήρηση των Τμημάτων.

Η αλφαβητική σειρά ισχύει μόνο για το Τμήμα Φιλολογίας, υπάρχουν δύο (2) αίθουσες αναλόγως του επωνύμου.

Τα γραπτά που δεν είναι προβιβάσιμα στη Γραμματική και το Συντακτικό δεν διορθώνονται περαιτέρω.

Η διδάσκουσα,

Χρυσακοπούλου Βασιλική – Συλβάνα


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 2 Φεβρουαρίου 2021

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: