Λόγω της φύσης του μαθήματος, η εξέτασή του θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης με γραπτή εξέταση, όταν αυτή καταστεί εφικτή, ιδιαίτερα για τους φοιτητές / ήτριες που η επιτυχής εξέτασή του, οδηγεί στην ολοκλήρωση των σπουδών τους.

 
Ο Διδάσκων
Δ. Σ. Γεωργακόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: