Η γραπτή εξέταση του μαθήματος «Διδακτική της Νέας Ελληνικής» θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουνίου και ώρα (11:30-14:30) μέσω MS-TEAMS.

Συγκεκριμένα στις 11:30 το πρωί θα πρέπει να συνδεθείτε στην πιστοποιημένη αίθουσα χρησιμοποιώντας τον κωδικό m0q0lye .

Η ονομασία της ψηφιακής αίθουσας είναι «ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ Ν.Ε.» και είναι διαφορετική από αυτήν στην οποία πραγματοποιούσαμε τις διαλέξεις μας.

Η σελίδα του μαθήματος είναι η http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1645

Ο κωδικός είναι Δ.Ν.Ε.2017_2018

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο m.andreou@uoi.gr

Η διδάσκουσα,

Μαρία Ανδρέου


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 25 Ιουνίου 2021

Σχετικοί σύνδεσμοιhttp://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1645

Σχετικά αρχεία: