Οι κωδικοί για τις εξετάσεις στο MS-Teams είναι οι εξής:

Τραγωδία: Ευριπίδου Ιππόλυτος: zulrd7q

Ιστοριογραφία Ηρόδοτος: 41283p4

Κωμωδία: Αριστοφάνους Νεφέλαι: 9asg8lv

Η διδάσκουσα,

Χρυσακοπούλου Βασιλική – Συλβάνα


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 4 Φεβρουαρίου 2021

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: