Για τους φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα του Β. Παππά ‘Λατινική Κωμωδία: Πλαύτου Μέναιχμοι‘, ‘Ρωμαϊκή Ιστοριογραφία (Τμήμα ΜΕ-Ω)‘ [εαρινό εξάμηνο] και στα μαθήματά του της εμβόλιμης εξέτασης ‘Λατινική Λυρική Ποίηση‘ και ‘Λατινική Γλώσσα (Τμήμα ΜΕ-Ω)‘ έχουν αναρτηθεί οδηγίες στο ecourse (για τον τρόπο εξέτασης, τους κωδικούς των αιθουσών εξέτασης κ.ά.).

Για την ‘Εισαγωγή στην Αρχαιογνωσία‘ έχουν επίσης αναρτηθεί οδηγίες στο ecourse του μαθήματος.

Βασίλειος Παππάς
Επίκ. Καθηγητής


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: