Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα του κ. Β. Παππά (΄Λατινική Λυρική Ποίηση’, ‘Λατινική Γλώσσα (ΜΕ-Ω)’, ‘Λατινική Κωμωδία: Πλαύτου Μέναιχμοι’, ‘Ρωμαϊκή Ιστοριογραφία (ΜΕ-Ω)’), καθώς και στην ‘Εισαγωγή στην Αρχαιογνωσία’ να έχουν εγγραφεί στο e-course των αναφερθέντων μαθημάτων και να ακολουθήσουν τις οδηγίες εξέτασης (κωδικοί σε αίθουσες εξέτασης MSTeams κ.ά.).

Β. Παππάς
Επίκ. Καθηγητής


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: