Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εξεταστούν στα μαθήματα της κ. Γιώτη, μπορούν να ενημερωθούν για τις σχετικές ηλεκτρονικές αίθουσες σε ανακοινώσεις αναρτημένες στο e-course του αντίστοιχου μαθήματος.

Η διδάσκουσα,

Αγγέλα Γιώτη


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: