Οι φοιτητές/τριες που εξετάζονται ταυτόχρονα στα μαθήματα “Λατινικό Μυθιστόρημα” και “Ρωμαϊκή Βιογραφία” του κ. Π. Κοντονάσιου, στις 10/02/2021, καλούνται να ενημερώσουν τον διδάσκοντα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, οπωσδήποτε μέχρι και την Παρασκευή 05/02/2021: pkontonas@uoi.gr

Ο διδάσκων,

Π. Ν. Κοντονάσιος


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: