Την Τρίτη 02/02/2021 δεν εξετάζονται όσοι/ες έχουν αναλάβει εργασία στο μάθημα “Φιλοσοφική Πεζογραφία: Πλάτωνος Συμπόσιον”.

Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση για την εξέταση των εργασιών μετά τις 02/02/2021.

Η διδάσκουσα,

Χρυσακοπούλου Βασιλική – Συλβάνα


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: