ΡΕΥΜΑΤΑ, ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 1830-1880

Τρίτη, 23.02.2021, 18:00-21:00

Στην ηλεκτρονική αίθουσα του MS Teams:ΡΚΣ, 1830-1880 (ΕΕ 2021)

και με κωδικό πρόσβασης: 3qtn2eu

 

ΡΕΥΜΑΤΑ, ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 1930-1980

Τετάρτη, 24.02.2021, 9:00-12:00

Στην ηλεκτρονική αίθουσα του MS Teams: ΡΚΣ, 1930-1980 (ΕΕ 2021)

και με κωδικό πρόσβασης: 451jzh8


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Μέλος ΔΕΠ

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: