Α) Η διδασκαλία των μαθημάτων για τους πρωτοετείς φοιτητές θα ξεκινήσει στις 12 Οκτωβρίου 2020, υπό την προϋπόθεση ότι θα σταλούν οι καταστάσεις πρωτοετών φοιτητών από το Υ.ΠΑΙ.Θ. στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Β)  Οι πρωτοετείς φοιτητές θα δημιουργήσουν τους προσωπικούς τους κωδικούς (username & password)  και με τα πανεπιστημιακά τους e-mail θα κάνουν την εγκατάσταση του λογισμικού OFFICE360 για να μπορούν να συνδεθούν με το MSTEAMS  μέσω του οποίου θα γίνονται τα μαθήματα.

Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις με οδηγίες για όλες τις διαδικασίες (δημιουργία κωδικών, ηλεκτρονική αίτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο), δηλώσεις μαθημάτων).


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: