Λόγω της διεξαγωγής του ΙΖ΄ Συμποσίου Κλασικών Σπουδών την Τετάρτη, 2 Ιουνίου, το μάθημα Λατινική κωμωδία: Πλαύτου Μέναιχμοι εκείνης της μέρας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 28 Μαΐου, στις 18.00-21.00.

Επίκ. Καθηγητής

Β. Παππάς


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 28 Μαΐου 2021

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: