Η προφορική παρουσίαση των ήδη ανατεθειμένων εργασιών στα μαθήματα της κ. Χρυσακοπούλου για την Τρίτη 11 Ιανουαρίου αναβάλλεται για τις ημέρες των εξετάσεων των αντιστοίχων μαθημάτων λόγω θεμάτων υγείας.

Η διδάσκουσα,

Β. Σ. Χρυσακοπούλου


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: