Τα προπτυχιακά μαθήματα “Εισαγωγή στη Βυζαντινή Λογοτεχνία” (Υ_ΙΙI) και “Ο Λέων ΣΤ΄ στις πηγές της εποχής του” (ΕΥ_VII) του κ. Α. ΑΛΕΞΑΚΗ

δεν θα πραγματοποιηθούν στις 13 και 14 Οκτωβρίου για  έκτακτους λόγους υγείας του διδάσκοντος.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για την  αναπλήρωση των μαθημάτων.

Ο Διδάσκων

Καθηγητής, Αλέξανδρος Αλεξάκης


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: