Όσοι/ες δεν μπόρεσαν ή δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στις εξ αποστάσεως εξετάσεις του κ. Α. Αλεξάκη, παρακαλούνται να συνεννοηθούν μαζί του στο aalexaki@uoi.gr για προφορικές (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως) εξετάσεις κατά την τελευταία εβδομάδα της εξεταστικής ή ακόμη και στις 29-30/9.

Ο Διδάσκων,

Αλέξανδρος Αλεξάκης


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: