Εκδόθηκε ο τόμος The Cambridge Companion to Sappho,  επιμ. P. J. Finglass και Adrian Kelly, Cambridge University Press, 2021

Ο τόμος κυκλοφορεί ήδη ηλεκτρονικά ενώ στις επόμενες μέρες θα κυκλοφορήσει και σε έντυπη μορφή (σχετικοί σύνδεσμοι παρακάτω).

Στο συνημμένο αρχείο .pdf υπάρχουν τα περιεχόμενα.


Πληροφορίες Ανακοίνωσης