Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως νέα έναρξη εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021 ορίζεται η 27η Ιανουαρίου 2021.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με το νέο πρόγραμμα εξεταστικής.


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία: