Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Δυνατότητα και on line παρακολούθησης της εκδήλωσης στον παρακάτω σχετικό σύνδεσμο.


Πληροφορίες Ανακοίνωσης