Το ΠΜΣ «Κλασική Φιλολογία» του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει σεμινάριο με θέμα:

Orphic Writings, Ideas and Rituals. New Perspectives in Old Questions, το Σάββατο 3 Απριλίου 2021, ώρα 17.00 με 21.00.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας MS-Teams.

Για οδηγίες σύνδεσης και λοιπές πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα αρχεία.


Πληροφορίες Ανακοίνωσης

Συντάκτης: Γραμματεία

Σημαντική ημερομηνία: 3 Απριλίου 2021

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σχετικά αρχεία:
orhic-writings-invitation.pdf
orphic-writings-program.pdf