Στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μαθήματος: “ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ”

θα πραγματοποιηθεί τηλε-διάλεξη με θέμα:

“DIGITAL ONOMASTICUM: προς μία ψηφιακή έκδοση του Ονομαστικού του Πολυδεύκη”

από τον κ. Στέλιο Χρονόπουλο, Αναπλ. Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

την Τετάρτη 8 Δεκ. 2021 στις 19:00 

(παρακολούθηση μέσω MS Teams στο Digital_Classics@Ioaninna)

 Ο διδάσκων,
Ανδρέας Αντωνόπουλος

Σημ. Η τηλε-διάλεξη είναι ανοικτή στο κοινό και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ερευνητικό έργο ΕΛΙΔΕΚ “GREEK FRAGMENTARY TRAGEDIANS ONLINE”


Πληροφορίες Ανακοίνωσης