Η διάλεξη θα δοθεί στα πλαίσια του ΠΜΣ “Κλασική Φιλολογία μέσω Microsoft Teams.

Όποιος/-α ενδιαφέρεται να την παρακολουθήσει, παρακαλούμε να επικοινωνήσει με τον Επίκ. Καθηγητή Β. Παππά (vaspappas@uoi.gr).

Συνημμένα υπάρχει σχετικό αρχείο με περισσότερες πληροφορίες καθώς και ο σχετικός σύνδεσμος παρακολούθησης της διάλεξης.


Πληροφορίες Ανακοίνωσης