Πρακτική Άσκηση Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021: Ενημερωτική Εκδήλωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και το Τμήμα Φιλολογίας ανακοινώνουν την έναρξη νέου  κύκλου Πρακτικής Άσκησης για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (01/03/2021-31/10/2021), στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το...

Έναρξη του μαθήματος Ποίηση και ποιητική του Κάλβου και του Σολωμού (7ου εξαμήνου) της κ. Αγγέλας Γιώτη

Το προπτυχιακό μάθημα της κ. Αγγέλας Γιώτη “Ποίηση και ποιητική του Κάλβου και του Σολωμού” (ΕΥ-VII εξάμηνο) θα διεξάγεται στην ομώνυμη ηλεκτρονική αίθουσα από την πλατφόρμα MSTeams, στις ώρες που ορίζονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του ΧΕ. Ημερομηνία...

Ανακοίνωση για την έναρξη του μαθήματος “Δημώδης Βυζαντινή Λογοτεχνία” (5ου εξαμήνου) του κ. Γεωργακόπουλου

Ανακοίνωση για την έναρξη μαθημάτων του Δ. Γεωργακόπουλου Το μάθημα του κ. Δημητρίου Γεωργακόπουλου, “Δημώδης Βυζαντινή Λογοτεχνία” (5ου εξάμηνου)   θα ξεκινήσει  (εξ αποστάσεως, μέσω Microsoft Teams) την Δευτέρα στις 5 Οκτωβρίου και ώρα 18.00-21.00....