ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (11-12-2020)

Σας ενημερώνουμε ότι η ορκωμοσία των αποφοίτων του Τμήματος Φιλολογίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:30 π.μ., με τηλεδιάσκεψη (MS Teams). Συνημμένα υπάρχει αρχείο .pdf με οδηγίες συμμετοχής αποφοίτων για την εξ αποστάσεως ορκωμοσία του...

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Προπτυχιακών Φοιτητών για τη Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης. Ανακοίνωση Υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών: (από 06/11/2020 έως 25/11/2020)

Η αίτηση για τη χορήγηση υποτροφίας γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο σε δύο (2) στάδια: πρώτα μέσω της πλατφόρμας MSTEAMS και έπειτα με αποστολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών σε συμπιεσμένο αρχείο rar ή zip στο email : proskliseis_elke@uoi.gr Αναλυτικές...