Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Στο συνημμένο αρχείο (ΦΕΚ 4406/Β/24-09-2021) υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία των Α.Ε.Ι. (άρθρο 3) καθώς και άλλες διευκρινήσεις για μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊου...