Ανακοίνωση για το μάθημα “Γιώργος Σεφέρης: Ποίηση και Ποιητική” του κ. Κ. Καραβίδα (20/05/2022)

Αναπλήρωση του μαθήματος “Γιώργος Σεφέρης: Ποίηση και Ποιητική” (Η’ εξ.) θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20.5, ώρα 9:00-12:00, αίθουσα ΦΑ 1. Ο διδάσκων Κώστας...

Ανακοίνωση για το μάθημα “Ρωμαϊκή Ιστοριογραφία (ΜΕ-Ω)” του κ. Β. Παππά (16/05/2022)

Το μάθημα ‘Ρωμαϊκή Ιστοριογραφία (ΜΕ-Ω)’ της 18ης Μαΐου 2022 θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως τη Δευτέρα (16/5), στις 15.00-18.00 στην αίθουσα Ι10. Ο διδάσκων,    Β. Παππάς                                                                                        ...

Συνέδριο για το περιοδικό “Πλανόδιον” (12-14 Μαΐου 2022)

Συνημμένα υπάρχει το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου. Για να παρακολουθήσετε το Συνέδριο συνδεθείτε στον παρακάτω σχετικό σύνδεσμο. Meeting ID: 933 8043 7516 Passcode:...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ 2022

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 4653/20 και ιδίως των άρθρων 8, 9 και 13 του ν. 4653/20 και την απόφαση ΣΑΠ 21/13-04-2022 του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι...