Ανακοίνωση για την εξέταση των μαθημάτων ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΛ: ΠΟΙΗΣΗ ΙΙ, ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ Ι και ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ παλαιότερων εξαμήνων

Ανακοινώνεται ότι η προφορική εξέταση των μαθημάτων παλαιότερων εξαμήνων με τίτλο ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΛ: ΠΟΙΗΣΗ ΙΙ (Υ ΙΙ, ΠΑΛ. ΕΞΑΜ.), ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ Ι (Υ Ι, ΠΑΛ. ΕΞΑΜ.) και ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙ (Υ ΙΙ, ΠΑΛ. ΕΞΑΜ.) πρόκειται να διεξαχθεί από την κ. Γιώτη μέσω του MS Teams κατά τις...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ) ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΚΑΔΗΜ. ΕΤΟΣ 2021-2022)

Πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ) ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022)

Πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ) ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022)

Πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ (ΤΑΚΤΙΚΟΥ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ) ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022)

Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο