Ανακοίνωση για την έναρξη του μαθήματος “Εισαγωγή στην Παιδαγωγική επιστήμη” (5ου εξαμήνου) του κ. Φύκαρη

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Εισαγωγή στην Παιδαγωγική επιστήμη» του 5ου Εξαμήνου ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας MSTeams Β) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 1η...

Ανακοίνωση για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις Σεπτεμβρίου στα μαθήματα: Πλάτωνος Συμπόσιον και Αριστοφάνους Νεφέλαι της κ. Σ. Χρυσακοπούλου

Πλάτωνος Συμπόσιον κωδικός πρόσβασης MS teams:  eaoknt4 Αριστοφάνους Νεφέλαι κωδικός πρόσβασης MS teams:  jnqdsu8 Η Διδάσκουσα Βασιλική-Συλβάνα...