Ανακοίνωση για τα μαθήματα “Σεμινάριο γλωσσολογικής ειδίκευσης” και “Διεπιστημονικές προσεγγίσεις της γλώσσα”

Τα μαθήματα “Σεμινάριο γλωσσολογικής ειδίκευσης (πραγματολογία)” και “Διεπιστημονικές προσεγγίσεις της γλώσσας (κοινωνιογλωσσολογία)” θα αρχίσουν στις 13 και 14 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα”. Ο διδάσκων CHRISTOPHER...