Τομέας Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας

Τμήματος Φιλολογίας

  1. Αρχική
  2. Το Τμήμα
  3. Τομείς
  4. Τομέας Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας

Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας

Ο Τομέας Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας καλύπτει τα εξής επιμέρους γνωστικά αντικείμενα:

   Α. Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία:

Λόγια Βυζαντινή Φιλολογία, Δημώδης Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Φιλολογία, Ελληνική Γραμματεία της Ύστερης Αρχαιότητας-Πρώιμου Βυζαντίου, Ελληνική Παλαιογραφία-Κωδικολογία και Κριτική των Κειμένων, Σχέσεις Βυζαντινής Γραμματείας με τη Λατινική Μεσαιωνική και Αναγεννησιακή Γραμματεία.

   Β. Νέα Ελληνική Φιλολογία:

Ιστορία της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας, Γενική Ιστορία της Λογοτεχνίας, Ιστορία και Ερμηνεία Κειμένων Νεοελληνικού Θεάτρου, Γενική Ιστορία και Θεωρία Θεάτρου, Θεωρία Λογοτεχνίας (Ποιητική, Αφηγηματολογία, Ρητορική, Υφολογία), Συγκριτική Φιλολογία, Ερμηνεία και Ανάλυση Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Ποίηση, Πεζογραφία, Δοκίμιο), Κοινωνιολογία της Λογοτεχνίας.