Τομέας Κλασικής Φιλολογίας

Τμήματος Φιλολογίας

  1. Αρχική
  2. Το Τμήμα
  3. Τομείς
  4. Τομέας Κλασικής Φιλολογίας

Τομέας Κλασικής Φιλολογίας

Τα γνωστικά αντικείμενα του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας εξειδικεύονται ως εξής:

Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Ποίηση, Πεζογραφία, Επιστημονικά-Τεχνικά-Επιγραφικά-Χριστιανικά κείμενα: Γλώσσα, Γραμματική, Ύφος, Ερμηνεία, Μετρική, Ρητορική, Θεωρία και Κριτική της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, Ιστορία της Κλασικής Φιλολογίας, Επιβιώσεις – Συγκριτική Φιλολογία, Θεατρολογία του Αρχαίου Ελληνικού Δράματος, Τέχνες-Επιστήμες, Γεωγραφία – Τοπογραφία κ.ά.

Λατινική Φιλολογία: Ποίηση, Πεζογραφία, Επιστημονικά-Τεχνικά-Επιγραφικά-Χριστιανικά κείμενα: Γλώσσα, Γραμματική, Ύφος, Ερμηνεία, Μετρική, Θεωρία και Κριτική της Λατινικής Λογοτεχνίας, Ιστορία της Λατινικής Γραμματείας, Ιστορία της Κλασικής Φιλολογίας, Επιβιώσεις-Συγκριτική Φιλολογία, Θεατρολογία του Ρωμαϊκού Δράματος, Τέχνες-Επιστήμες, Γεωγραφία-Τοπογραφία κ.ά.

Συναφείς αναγνωρισμένες ειδικεύσεις: Αρχαία Ελληνική ή / και Ρωμαϊκή Μυθολογία, Αρχαία Ελληνική ή / και Ρωμαϊκή Θρησκεία, Αρχαίο Ελληνικό και Ρωμαϊκό Θέατρο, Ανθρωπολογία του Ελληνορωμαϊκού Κόσμου (Κοινωνία, Οικονομία, Δίκαιο-Θεσμοί-Πολιτεύματα, Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος – Λαογραφία), Παπυρολογία, Παλαιογραφία – Ιστορία και Κριτική-Εκδοτική των Αρχαίων Ελληνικών ή/και Λατινικών Κειμένων, Μυκηναϊκή Φιλολογία, Ειδική και Γενική Διδακτική Μαθημάτων Κλασικής Φιλολογίας.