Εργαστήριο
Νέας Ελληνικής Φιλολογίας

 1. Αρχική
 2. Έρευνα
 3. Εργαστήρια
 4. Εργαστήριο Νέας Ελληνικής Φιλολογίας

Γενικές Πληροφορίες

Το Εργαστήριο Νέας Ελληνικής Φιλολογίας ιδρύθηκε βάσει του Π.Δ. 331 (ΦΕΚ 279/19.11.2002). Οι δραστηριότητές του επικεντρώνονται στα γνωστικά αντικείμενα της νεοελληνικής κατεύθυνσης του Τομέα ΜΝΕΦ: της Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, της Συγκριτικής Φιλολογίας και, γενικότερα, της Ιστορίας και Θεωρίας της Λογοτεχνίας.

Από τον Σεπτέμβριο του 2019, οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου προσανατολίζονται περαιτέρω προς τις συγκριτολογικές προσεγγίσεις του λογοτεχνικού φαινομένου· παρόλο που η εθνική λογοτεχνία αποτελεί έναν κεντρικό ερευνητικό άξονα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον μελετάται και η εγγραφή της στα συμφραζόμενα της βαλκανικής, της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Δύο άλλους άξονες ενδιαφέροντος αποτελούν η μετάφραση και η δημιουργική γραφή.

Το Εργαστήριο φιλοδοξεί να αποτελέσει εστία προβληματισμού, διαλόγου και αναστοχασμού τόσο όσον αφορά τη θεωρία και πράξη της Φιλολογίας ως επιστήμης-πειθαρχίας όσο και τη δυναμική και τις πρακτικές της διεπιστημονικότητας. Στο πλαίσιο αυτό η προώθηση των συναφειών της Νέας Ελληνικής Φιλολογίας με τις υπόλοιπες ακαδημαϊκές πειθαρχίες των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών τίθεται στη σφαίρα των ενδιαφερόντων του Εργαστηρίου.

Στους ειδικότερους στόχους του Εργαστηρίου εντάσσονται οι ακόλουθοι:

 • Η συμβολή στην κάλυψη των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών του Τμήματος Φιλολογίας στα οικεία γνωστικά αντικείμενα, ιδίως σε ό,τι αφορά: α) την άσκηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε ζητήματα ερευνητικής μεθοδολογίας, εφαρμοσμένων φιλολογικών δεξιοτήτων και χρήσης των σύγχρονων ψηφιακών μέσων για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, β) την προαγωγή της έρευνας σε ζητήματα διδακτικής μεθοδολογίας με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και γ) την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (online learning & blended learning), τη δια βίου μάθηση και την επιμόρφωση φιλολόγων-καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Η σχεδίαση, ανάπτυξη, διάχυση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καθώς και η σχεδίαση και υλοποίηση μεθοδολογικών προτύπων και υποδειγματικών διδασκαλιών.
 • Η συγκρότηση αρχείων και συλλογών υλικού τεκμηρίωσης καθώς και η διάσωση, ψηφιοποίηση και αξιοποίηση ερευνητικών πηγών (περιοδικά, εφημερίδες κ.λπ).
 • Η συγκρότηση εξειδικευμένης ερευνητικής βιβλιοθήκης, με υλικό σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή καθώς και η συγκρότηση ερευνητικών συλλογών οπτικού και ακουστικού υλικού.
 • Η εκπόνηση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Η οργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, σεμιναρίων, ημερίδων, συμποσίων και συνεδρίων.
 • Η ανάπτυξη συνεργασιών με ερευνητικούς, πανεπιστημιακούς, πολιτιστικούς και συναφείς επαγγελματικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Η ανάπτυξη εκδοτικής δραστηριότητας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
 • Η προσφορά υπηρεσιών ερευνητικού ή συμβουλευτικού χαρακτήρα σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, στους οικείους επιστημονικούς τομείς.

_______________________

Στο παρόν στάδιο της λειτουργίας του το Εργαστήριο αξιοποιεί, από κοινού με το Εργαστήριο Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας, τις τεχνολογικές υποδομές του Τομέα ΜΝΕΦ (Αίθουσα Πληροφορικής και Αίθουσα Πολυμέσων).

Το Eργαστήριο διευθύνει ο Καθηγητής Συγκριτικής Φιλολογίας Δημήτρης Καργιώτης.

Ανακοινώσεις

Δείτε την επικαιρότητα του Εργαστηρίου μέσα από τις ανακοινώσεις τις ημερίδες-συνέδρια και τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται.

Πρόσκληση: Ομιλία του Υποψ. Διδ. Νεοελληνικής Φιλολογίας Παναγιώτη ΕΛ ΓΚΕΝΤΙ με θέμα: «Οι εν τοις γράμμασι διαλάμψαντες. Ιστοριογραφικές πρακτικές μιας avant la lettre νεοελληνικής φιλολογίας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Ομιλία του Παναγιώτη ΕΛ ΓΚΕΝΤΙ  Υποψ. Διδ. Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  με θέμα: «Οι εν τοις γράμμασι  διαλάμψαντες. Ιστοριογραφικές πρακτικές μιας avant la lettre νεοελληνικής φιλολογίας» Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5...

Διαβάστε Περισσότερα