Εργαστήριο Γλωσσολογίας

 1. Αρχική
 2. Έρευνα
 3. Εργαστήρια
 4. Εργαστήριο Γλωσσολογίας

Γενικές Πληροφορίες

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου επικεντρώνονται στα γνωστικά αντικείμενα του τομέα Γλωσσολογίας, με έμφαση στα επιστημονικά πεδία Γενικής Γλωσσολογίας (Φωνητική-Φωνολογία, Σύνταξη, Διαλεκτολογία, Σημασιολογία, Πραγματολογία, κ.ά.) και Διακλαδικής/Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας (Ψυχογλωσσολογία, Ανάλυση προφορικού λόγου, κ.ά.). 

Ίδρυση: 2002, βάσει του Π.Δ. 331 (ΦΕΚ 279/19.11.2002)

 

Στους ειδικότερους στόχους του Εργαστηρίου εντάσσονται οι ακόλουθοι:

 • Η συμβολή στην κάλυψη των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών του Τμήματος Φιλολογίας στα οικεία γνωστικά αντικείμενα, ιδίως σε ό,τι αφορά: α) την άσκηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε ζητήματα ερευνητικής μεθοδολογίας, εφαρμοσμένων φιλολογικών δεξιοτήτων και χρήσης των σύγχρονων ψηφιακών μέσων για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, β) την προαγωγή της έρευνας σε ζητήματα διδακτικής μεθοδολογίας με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και γ) την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (online learning & blended learning), τη δια βίου μάθηση και την επιμόρφωση φιλολόγων-καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Η συμβολή στην κάλυψη των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών του Τμήματος Φιλολογίας στα οικεία γνωστικά αντικείμενα, ιδίως σε ό,τι αφορά: α) την άσκηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε ζητήματα ερευνητικής μεθοδολογίας και χρήσης των σύγχρονων ψηφιακών μέσων για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς β) την προαγωγή της έρευνας σε ζητήματα διδακτικής μεθοδολογίας με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και γ) τη δια βίου μάθηση και επιμόρφωση φιλολόγων-καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Η σχεδίαση, ανάπτυξη, διάχυση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού κυρίως με τη μορφή εκπαιδευτικού λογισμικού και ιδιαίτερα με χρήση των τεχνολογιών της Εικονικής Πραγματικότητας, των Διαλογικών Πολυμέσων και των Δικτύων.
 • Η σχεδίαση και υλοποίηση υποδειγματικών διδασκαλιών προς και από φοιτητές, αλλά και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.
 • Η εκπόνηση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Η οργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, σεμιναρίων, ημερίδων, συμποσίων και συνεδρίων και άλλων συναφών εκδηλώσεων.
 • Η συγκρότηση αρχείων και συλλογών υλικού τεκμηρίωσης, καθώς και η διάσωση, ψηφιοποίηση και αξιοποίηση αρχειακών πηγών και η ένταξή τους σε Δικτυακούς χώρους προσβάσιμους σε εξωτερικούς ερευνητές και χρήστες.
 • Η ανάπτυξη συνεργασιών με ερευνητικούς, πανεπιστημιακούς, πολιτιστικούς και συναφείς επαγγελματικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Η προσφορά υπηρεσιών διαγνωστικού, ερευνητικού ή συμβουλευτικού χαρακτήρα στην τοπική αυτοδιοίκηση, την κεντρική κυβέρνηση, δημόσιους οργανισμούς, ιδιωτικούς φορείς, φυσικά πρόσωπα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
 • Η ανάπτυξη εκδοτικής δραστηριότητας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
 • Η συγκρότηση εξειδικευμένης βιβλιοθήκης, με υλικό σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή.

_______________________

Σημειώνεται ότι παρόλο που τα τελευταία χρόνια το Εργαστήριο λειτουργεί με πολύ μικρή χρηματοδότηση από το Πανεπιστήμιο συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του.

Προσωπικό του Εργαστηρίου

ΟνοματεπώνυμοΙδιότηταe-mailΤηλέφωνο
Μαρία ΜαστροπαύλουΕπίκ. Καθηγήτριαmmastrop@uoi.gr26510 05213
Μαρίκα ΛεκάκουΑναπλ. Καθηγήτριαmlekakou@uoi.gr26510 05210
Παναγιώτης ΦίλοςΕπίκ. Καθηγητήςpfilos@uoi.gr26510 05194
Αλεξάνδρα ΠρέντζαΕΔΙΠaprentza@uoi.gr26510 05217
Μιχαέλα ΝεραντζίνηΜεταδιδακτορική ερευνήτριαnmixaela@gmail.com
Μαρία ΑνδρέουΜεταδιδακτορική ερευνήτριαandreou3@gmail.com
Θεοφανώ ΧρίστουΥποψ. Διδάκτοραςtheophano_christou@hotmail.com
Αλεξάνδρα ΦιωτάκηΥποψ. Διδάκτοραςalexandra.fiotaki@gmail.com
Άννα ΚαββαδίαΥποψ. Διδάκτοραςanakavvadia@gmail.com
Όλγα ΤσόκαΥποψ. Διδάκτοραςgreekprofessor@yahoo.gr

Ερευνητικές δραστηριότητες

α) Διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων και ημερίδων (π.χ. 8η Ημερίδα Γλωσσολογίας (16 Μαΐου 2012), Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων).

β) Από τον Ιανουάριο του 2017 το εργαστήριο φιλοξενεί ως έδρα το ερευνητικό έργο με τίτλο Ψηφιακές υποδομές εξατομικευμένης εκμάθησης της ανάγνωσης, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της δράσης Horizon 2020. Για τους σκοπούς του ερευνητικού έργου διεξάγονται πειράματα γλωσσικής επεξεργασίας στους υπολογιστές του εργαστηρίου υπό την επίβλεψη των μελών ΔΕΠ που συμμετέχουν στην ερευνητική ομάδα, με σκοπό τη μελέτη της επίδρασης της συντακτικής πολυπλοκότητας κατά την κατανόηση γραπτών προτάσεων.

γ) Από το Δεκέμβριο του 2013 και για ένα χρόνο, το εργαστήριο φιλοξένησε ως έδρα το παραδοτέο της Επιστημονικής Μελέτης Καταγραφή και ανάλυση μιας γλώσσας υπό εξαφάνιση: το γραμματικό σύστημα της Γκρίκο (χρηματοδοτηθείσας από το Ίδρυμα Λάτση). Η ιστοσελίδα http://griko.project.uoi.gr/ περιέχει μια βάση δεδομένων με μεταγραμμένο και μορφοσυντακτικά επισημειωμένο γλωσσικό υλικό που συλλέχθηκε στη Ν.Ιταλία κατά την περίοδο άνοιξη-καλοκαίρι 2013.

Εργαστηριακή υποδομή

 • α) αίθουσα Η/Υ (5 Η/Υ, δικτυωμένοι με server και εγκατεστημένοι σε θέσεις εργασίας)
 • β) δύο φορητοί υπολογιστές,
 • γ) 3 προβολείς, 1 σαρωτής εγγράφων / εκτυπωτής κ.ά.

Ερευνητικά έργα

 • Μ. Μαστροπαύλου: επιστημονικά υπεύθυνη του ερευνητικού έργου με τίτλο Ψηφιακές υποδομές εξατομικευμένης εκμάθησης της ανάγνωσης. Horizon 2020, 2017-2020 (https://iread-project.eu/). Συμμετοχή Μ. Λεκάκου, Θ. Χρίστου, Μ. Νεραντζίνη.
 • Μ. Λεκάκου: επιστημονικά υπεύθυνη του ερευνητικού έργου με τίτλο Η σημασιοσυντακτική μελέτη του φαινομένου της ακολουθίας των χρόνων στη Νέα Ελληνική, με ειδικό πεδίο μελέτης τις ακολουθίες κύρια πρόταση — εξαρτημένη να-πρόταση». ΕΛΙΔΕΚ (1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για υποψηφίους διδάκτορες). Συμμετοχή: Αλεξάνδρα Φιωτάκη.
 • Μ. Λεκάκου: επιστημονικά υπεύθυνη του ερευνητικού προγράμματας Καταγραφή και ανάλυση μιας γλώσσας υπό εξαφάνιση: το γραμματικό σύστημα της Γκρίκο. Επιστημονικές Μελέτες 2013, Κοινωφελές Ίδρυμα Ι. Λάτση (http://griko.project.uoi.gr/).
 • Συμμετοχή Μ.Μαστροπαύλου σε ερευνητικό πρόγραμμα στο πλαίσιο της δράσης «Αριστεία» με τίτλο: «Individual Differences in Anaphora Resolution: Linguistic and Cognitive effects». Συνεργασία με το τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας του ΑΠΘ (http://www.enl.auth.gr/langlab/excellence_en.html). (2012-2015)
 • Συμμετοχή Μ.Μαστροπαύλου σε ερευνητικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του 7ουΕυρωπαϊκού Πακέτου Στήριξης (FP7) με τίτλο: «Integrated Intelligent Learning Environment for Reading and Writing» (ilearnrw.eu).

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

 

 • Lekakou, M. & M. Pitteroff. “This is personal: impersonal middles as disposition ascriptions”. Glossa: a journal of general linguistics 3(1): 59.
 • Zakopoulou, V., Toki, E.I., Dimakopoulos, G., Mastropavlou, M., Drigkopoulou, E., Konstantopoulou, Th. & Symvonis, A. 2017. Evaluating new approaches of intervention in reading difficulties in students with dyslexia: the iLearnRW software application. Journal of Education and Practice, 8 (27), 36-52.
 • Lekakou, M. 2017. Article doubling. Στους M. Everaert & H. van Riemsdijk, (επιμ.), The Blackwell Companion to Syntax. 2nd Oxford: Wiley-Blackwell.
 • Lekakou, M. 2017. “Morphosyntactic variation in Modern Greek dialects: an introduction”. Journal of Greek Linguistics 17(2): 127-140.
 • Lekakou, M. & P. Karatsareas. 2016. Marking definiteness multiply: evidence from two varieties of Greek. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 36: 189-204.
 • Lekakou, M. & Josep Quer. 2016. Subjunctive mood in Griko: a micro-comparative approach. Lingua 174(1): 65-85.
 • Litsas, Ch., Mastropavlou, M. & Symvonis, A. (2015). Profile-based text classification for children with dyslexia. International Journal of Monitoring and Surveillance Technology Research, 3(1),21-38.
 • Litsas, Ch., Mastropavlou, M. & Symvonis, A. (2014). Text classification for children with dyslexia employing user modeling techniques. Proceedings of the 5thInternational Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA2014), Chania, Greece, July 7-9, 2014: σελ. 1-6.