Καλτσογιάννη Ελένη

  1. Αρχική
  2. Προσωπικό
  3. Μέλη ΔΕΠ
  4. Καλτσογιάννη Ελένη

Καλτσογιάννη Ελένη


Ιδιότητα: Επίκουρη Καθηγήτρια

Αντικείμενο: Βυζαντινή Φιλολογία

Φ.Ε.Κ. Διορισμού: 692/Γ/19-07-2016

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα: Βυζαντινή λογοτεχνία της μέσης και ύστερης περιόδου (12ος-15ος αι.), Ρητορική, Αγιολογία, Ιστοριογραφία, Παλαιογραφία, Κριτική των κει­μέ­νων – Εκδοτική, Προσωπογραφία.

Βιογραφικό:  CV_Αγγλική έκδοση   CV_Ελληνική έκδοση

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://uoi.academia.edu/EleniKaltsogianni

e-mailekaltsog@uoi.gr

Τηλέφωνο: +302651005173

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές/φοιτήτριες: μετά από επικοινωνία μέσω e-mail