Καλτσογιάννη Ελένη

Καλτσογιάννη Ελένη


Ιδιότητα: Επίκουρη Καθηγήτρια

Αντικείμενο: Βυζαντινή Φιλολογία

Φ.Ε.Κ. Διορισμού: 692/τ. Γ´/19.7.2016

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα: Βυζαντινή λογοτεχνία της μέσης και ύστερης περιόδου (12ος-15ος αι.), Ρητορική, Αγιολογία, Ιστοριογραφία, Παλαιογραφία, Κριτική των κει­μέ­νων – Εκδοτική, Προσωπογραφία.

Βιογραφικό:  Aρχείο pdf

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://uoi.academia.edu/EleniKaltsogianni

e-mailekaltsog@uoi.gr

Τηλέφωνο: +302651005173