Ζέκας Χριστόδουλος

Ζέκας Χριστόδουλος


Τομέας: Κλασικής Φιλολογίας

Αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα: 

Βιογραφικό: Ελληνική έκδοση Αρχείο pdf   – Αγγλική έκδοση Αρχείο pdf

Προσωπική Ιστοσελίδα:

e-mail: czekas@uoi.gr

Τηλέφωνο: +302651005171

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές/φοιτήτριες: μετά από επικοινωνία μέσω e-mail