Πρέντζα Αλεξάνδρα

Πρέντζα Αλεξάνδρα


Τομέας: Γλωσσολογίας

Αντικείμενο: Γενική Γλωσσολογία με έμφαση στην Κατάκτηση και Εκμάθηση της Γλώσσας

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα: Γλωσσική κατάκτηση στο πλαίσιο της γενετικής θεωρίας, γραμματική και λεξιλογική ανάπτυξη στη δεύτερη γλώσσα, διγλωσσία και πολυγλωσσία.

Βιογραφικό: prentza_alexandra_cv

Προσωπική Ιστοσελίδα:

e-mail: aprentza@uoi.gr

Τηλέφωνο: +302651005217

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές/φοιτήτριες: μετά από επικοινωνία μέσω e-mail