Μπουκουβάλα Άννα

Μπουκουβάλα Άννα


Τομέας: Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας

Αντικείμενο: Θεωρία Λογοτεχνίας

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα: 

Βιογραφικό: Boukouvala_Anna_cv

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://uoi.academia.edu/AnnaBoukouvala

e-mail: annboukouvala@uoi.gr

Τηλέφωνο: +302651005163