Μπουκουβάλα Άννα

Μπουκουβάλα Άννα


Τομέας: Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας

Αντικείμενο: Θεωρία Λογοτεχνίας

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα: Θεωρία λογοτεχνίας, Σχέσεις λογοτεχνίας και φιλοσοφίας, Ηθική κριτική στη λογοτεχνία, Διδακτική της λογοτεχνίας,  Ψηφιακά αρχεία και πόροι για τη λογοτεχνία,  Φιλοσοφικές προσεγγίσεις των συναισθημάτων στη λογοτεχνία.

Βιογραφικό: Boukouvala_Anna_cv

Προσωπική Ιστοσελίδα: https://uoi.academia.edu/AnnaBoukouvala

e-mail: annboukouvala@uoi.gr

Τηλέφωνο: +302651005201

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές/φοιτήτριες: μετά από επικοινωνία μέσω e-mail