Καραβίδας Κωνσταντίνος

Καραβίδας Κωνσταντίνος


Τομέας: Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας

Αντικείμενο: Νέα Ελληνική Φιλολογία

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα: 

Βιογραφικό: Αρχείο pdf

Προσωπική Ιστοσελίδα:

e-mail: k.karavidas@uoi.gr

Τηλέφωνο: +302651005163

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές/φοιτήτριες: μετά από επικοινωνία μέσω e-mail