Ζωγράφου Αθανασία

Ζωγράφου Αθανασία


Ιδιότητα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία

Φ.Ε.Κ. Διορισμού: 1325/Γ/30-12-2015

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα: Αρχαία Ελληνική Θρησκεία και Μυθολογία, Λογοτεχνία και τελετουργία, Πρόσληψη του Ομήρου κατά την Ύστερη Αρχαιότητα, Υμνητική Λογοτεχνία, Ελληνόφωνοι Μαγικοί Πάπυροι, «Ιεροί κανονισμοί», χρηστήρια ελάσματα, καταδεσμικά κείμενα

Βιογραφικό: Ελληνική έκδοση zografou_athanasia_cv Αγγλική έκδοση zografou_athanasia_cv_en

Προσωπική Ιστοσελίδα:

e-mail: azografu@uoi.gr

Τηλέφωνο: +302651005177

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές/φοιτήτριες: μετά από επικοινωνία μέσω e-mail